Kjøpsbetingelser

1. Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra www.charlieshus.no til forbrukere. Kjøpsbetingelsene vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre avtalen mellom deg som kunde og Charlies hus. Informasjonen og kjøpsbetingelsene på www.charlieshus.no er bare tilgjengelig på norsk.

 Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved henting. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt til å gjøre handelen for deg.

 Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende, norske områder.

 Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Disse lovene finner du på lovdata.no

 Ved kjøp av bedrifter, gjelder kjøpsbetingelsene så langt de passer, imidlertid får ikke bedrifter bedre rettigheter enn hva som fremfår av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).


2. Definisjon av parter

Selger er: Charlies Hus v/ MOE WEB - Org.nr. 995 599 945, Strandvegen 3B, 2005 Rælingen, kontakt@charlieshus.no, og blir videre omtalt som vi eller oss. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir videre omtalt du, deg, din eller ditt.


3. Bestillings- og avtaleprosess

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi ønsker og tilby som alternativ. Du vil få muligheten til å godta vårt alternativ i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


4. Priser og Betaling

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter som porto, frakt, emballasje m.m. Prisene er stadig under forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.

Kjøpesummen kan etter eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, bank- eller kredittkort, eller i noen tilfeller ved faktura. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varene sendes. Benytter du faktura kommer et ekstra fakturagebyr på 49,- og personnummer må i enkelte tilfeller oppgis. Bestiller du med faktura vil denne ligge i pakken. Betalingsfrist med faktura er 7 dager. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Ved uavhentet pakke vil det påbeløpe et gebyr på 450,-. Gebyret skal dekke de ekstra kostandene og arbeidstiden som påfaller Charlies hus for å innhente pakken igjen. Dette gjelder også pakker som nektes å mottas. Gebyret faktureres direkte til bestiller. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Charlies hus har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Vi har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.


5. Levering

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før endelig bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som frakt, emballasje m.m. Fraktprisen avhenger av hva som velges ved bestilling. Vi tilbyr alltid fri frakt ved ordre over 1000 kroner. Fri frakt vil alltid dekke rimeligste sendingsmetode. Vi sender alle våre pakker med Posten/Bring hvis annet ikke opplyses.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Din bestilling er bindende når ordren blir registrert og du har fått bekreftelse. Du kan likevel angre kjøpet ifølge norsk lov. Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Skulle du angre et kjøp sender du varen tilbake i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar forsendelsen og vedlegger angrerettskjemaet ferdig utfylt.  Angrerettskjemaet finner du vedlagt i pakken. Eventuell retur skal sendes til:

Charlies Hus
Strandvegen 3 B
2005 Rælingen

Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Alle merkelapper skal henge på og originalemballasjen må også legges ved. Ved benyttelse av angreretten betaler forbruker frakt for returnering av forsendelsen. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss, og vi anbefaler og benytte sporbare sendingsmetoder. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager, etter at vi har motatt produktet fra deg. 

Reklamasjon og benyttelse av angrerett følger fastsatt norsk lov.


6. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev og informasjon på SMS og email med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg av i forbindelse med registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet fra «Min Side» eller ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice, og for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

Vi sender også ut ordredokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgningsmail relatert til gjennomførte kjøp hos oss.


7. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre våre kjøpsbetingelser, herunder som følge av endringer i lovgivningen eller relevante forhold.


8. Force majeur

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Charlies hus fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


9. Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Charlieshus.no / Moe Web sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss.